Újabb alsócsallóközi veszteséglista

2021. június 16. - 19:54 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

Újabb alsócsallóközi veszteséglista
(Archív felvétel)

(CXLIII. rész)

Az 1915 augusztusában megjelent hivatalos veszteséglista adatai szerint a következő alsó-csallóközi illetőségű katonák estek el a Nagy Háborúban, ill. haltak meg a hátországi hadikórházakban: Szabó Gyula (Keszegfalva, közlegény a 31. honvéd gyalogezredből), Tóth Géza őrvezető (Keszegfalva, szül. 1897-ben), Ács Kálmán (Gúta).

*

Krausz Arthur dr., a Komáromi Emberszeretet Közkórház segédorvosa három év szolgálat után leköszönt állásáról és 1915. augusztus 10-én bevonult katonának.

*

1915. augusztus 3-án hétfőn Schmidt pozsonyi hadtestparancsnok Komáromba érkezett, ahol Antal Hugó és Herz főtörzsorvosok kíséretében megtekintette a katonai kórházat.

*

Őfelsége I. Ferenc József uralkodó születésének évfordulóján 1915. augusztus 18-án a komáromi református templomban reggel 7 órakor hálaadó imádságot mondott Németh István püspök. Ezt követően az összes fegyvernemhez tartozó református katonák sorakoztak föl a templomnál, ahol Benedek József császári és királyi tábori lelkész imádkozott a király életéért.

*

A hercegprímás Ecker Jenő eltávozásával megüresedett komáromi római katolikus segédlelkészi állásra Nagy József egyházgellei segédlelkészt nevezte ki.

*

Pogány Lajos neves portréfestő 1915 augusztusában az Erzsébet-szigeti Beőthy-villában elkezdte festeni a komáromi honosságú Beőthy Zsolt irodalomtudós arcképét a Kultúrpalota képtára számára.

Lelkes Vince