Újabb út- és járdafelújítások kezdődnek Füleken 

A város ez évben is folytatja a helyi utak felújítását és a járdák helyreállítását. Az utóbbi már folyamatban van, az aszfaltozás pedig a közeli hetekben veszi kezdetét.

Újabb út- és járdafelújítások kezdődnek Füleken 
Fotók: a városi hivatal archívuma

Amint azt Vanko Iván, a Füleki Városi Hivatal építésügyi, környezetvédelmi és stratégiai-fejlesztési osztályának vezetője elmondta, az idén a város 5000 négyzetméternyi út teljes felújítását valósítja meg. 

„Teljesen új aszfaltszőnyeg kerül a B.S. Timrava, Jókai, Smetana és a Csajkovszkij utcákra. Megközelítőleg 80 méter új aszfaltot kellene kapnia a Vasúti utcának is”

– egészítette ki Vanko Iván. Az útfelújításokra fordított teljes összeg megközelíti a 100 ezer eurót. 

A járdák felújítása már július elején elindult. A Közhasznú Szolgáltatások (VPS) dolgozói elsőként a postaépület melletti járdát állították helyre. A járda régi burkolatát bazalt kockakővel helyettesítették. A munkálatok kiterjedtek az épület mögötti parkolóra is. A város kiadása mintegy 15 ezer euró. A továbbiakban a Fő utcának a Várfelső utcától a Bástya utcáig terjedő szakasza kerül sorra, melyet szintén bazalt kockakövekkel raknak ki hozzávetőleg 4000 euróért. Nagy revitalizáció vár az Iskola utcára 50 ezer euró értékben. A város itt az alapiskola előtti közterület felújítását tervezi, új járdát épít, és bővül a parkolóhelyek száma is.  

A fenti munkákon kívül a város figyelmet szán a gyalogos-átkelőhelyekre is. Az állami utakon a megvilágításuk és a műszaki megoldásuk igényel beruházást. „Nem lehetnek 10 méternél közelebb a kereszteződésekhez, ami pillanatnyilag nem mindenhol érvényes. Kénytelenek leszünk ezért némelyiket áthelyezni. A szabványok betartását felülvizsgáljuk, és szükség esetén változásokat eszközölünk az átkelőhelyek elhelyezésében a helyi utakon is” – egészítette ki az osztályvezető. A gyalogos-átkelőhelyek módosítása leginkább a Malom utcát, a Püspöki utat, valamint a Fő út és a Jilemnický utca kereszteződését fogja érinteni. Kérdéses a SzNF utcai átkelőhely sorsa is a virágüzlet előtt.

„Még nem világos, hogy meghagyjuk-e vagy megszüntetjük.” 

Felújításon esik át a Szövetkezeti út és a Fő út kereszteződésében található térség is. „A gyalogos-átkelőhely mellett ott új járdaszigetet és szilárd burkolatú felületet alakítunk ki” – zárta szavait, hozzátéve, hogy az átkelőhelyeken végzett munkák a városi költségvetést összesen 15 ezer euróval terhelik.

Mikuš Kovácsová Klaudia