Újul és szépül a füleki templom

A füleki ferences templom az utóbbi napokban több változáson ment keresztül. 

Újul és szépül a füleki templom

Közel háromnegyed év után került helyére a toronyóra 4 új számlapja, melyeken teljes felújítást végeztek. A templom hajójában található freskók is felújításra kerültek. A ferenceseket e célból az önkormányzat is támogatta.

Folytatódik a freskók felújítása

Az elmúlt hetekben harmadik szakaszába lépett a füleki ferences templom freskóinak restaurálása. A restaurátorok szünetekkel már három éve dolgoznak a felújításon. A megújult presbitérium és kórus után megkezdték a templom középső részének felújítását. A freskókat vastag korom- és porréteg fedte. A tisztításon kívül be kellett foldozni a repedéseket és felújítani a boltozat beázása miatt tönkrement festményeket.

Az 1917-ből származó freskók megmentését az önkormányzat is támogatta. Miként Agócs Attila a város polgármestere is megerősítette, a templom felújítására a támogatói alapból 10 ezer eurót adományoztak. „Úgy döntöttünk, hogy számunkra egy jelentősebb pénzösszeggel támogatjuk a ferenceseket. A hozzájárulást vagy az INTERREG pályázat társfinanszírozására, vagy a freskók felújítására szántuk,“ magyarázta a polgármester, s hozzáfűzte, hogy ezt a döntést a városi képviselő-testület is jóváhagyta.

A polgármester szavai alapján a füleki ferencesek, együttműködésben a pozsonyi, szentkúti és szécsényi plébániával, néhány hónappal ezelőtt nyújtották be az INTERREG határon átnyúló pályázatot, melynek tárgya a templom széleskörű felújítása volt. Válasz a mai napig nem érkezett, ezért a ferencesek úgy döntöttek, hogy megkezdik a templom legalább részleges felújítását, melyet az önkormányzat valamint a hívők támogatásából finanszíroznak.

Helyükre kerültek a toronyóra számlapjai

A templom tulajdonosai, tehát a ferencesek, felújításuk céljából tavaly ősszel szerelték le a toronyóra számlapjait. Az óra kb. 1760-ból származik. Ebben az évben az óra szerkezetén teljes felújítást végeztek, új számlapok és óramutatók készültek.

Agócs Attila, polgármester szavai alapján, a város ebben az ügyben közvetítőként szerepelt. „A ferencesek, a műemlékvédők és a lakosok között közvetítettünk. A lakosokat érzékenyen érintette az óra leszerelése. Végül sikerült tető alá hozni egy találkozót a helyi Thorma céggel, amely vállalta, hogy saját költségre legyártja az új zománcozott számlapokat,“mondta a polgármester azzal, hogy az eredeti terv szerint a régi számlapok csupán új festést kaptak volna. „A zománcgyárnak több mint száz éves hagyománya van városunkban, ez az anyag hozzá tartozik a városhoz, s az előző számlapok szintén zománcból készültek,“ tette hozzá.

Az új számlapok a napokban kerültek fel a rendeltetési helyükre.

(para)