Uszítónak is dilettáns

Ardamica Zorán | 2015. október 13. - 13:35 | Vélemény

Hogyaszongya a Via Nova alelnöke egy óriásplakáton – a legalkalmasabb helyen –, Fülekkovácsi község szélén: „Bevándorlók nem, fiataljaink igen!” Közben úgy néz és mutat rád, mint egy éretlen, bajusztalan Charlesbronson, akinek ellopták a kezéből a coltot, s ezért a mutatóujjával kényszerül lőni...

Uszítónak is dilettáns
A szóban forgó óriásplakát Bős községben (Fotó: Paraméter)

Most kivételesen nem ekézem sem az MKP mint pótanyaszervezet, sem a VN migrációval kapcsolatos politikai álláspontját, hiszen semmiben sem újak a Fideszéhez és némileg radikálisabb Jobbikéhoz képest. Ezekről pedig már minden elhangzott a sajtóban pro és kontra.

Maradjunk a dilettantizmus és szakmaiatlanság rövid vázlatánál, hiszen a plakáthoz a szervezet ama bizonyos portálon egy komplett szöveget (állásfoglalást?) is közzétett.

„Cziprusz Zoltán kiáll amellett, hogy be kéne tartani a felvidéki fiatalok és a jobb megélhetés után vándorló migránsok közötti fontossági sorrendet.”

Ehhez képest a billboardon önmaga is a bevándorlóknak kiosztott figyelemfelkeltő nemmel kezdi, s csak azután következik a pozitív kicsengésű igenezése a fiataloknak. Akkor milyen sorrendet kéne betartani?! Hogy aztán a nem és az igen mire vonatkozik, az csak a magyarországi szélsőjobbnak a háttérből beszűrődő kommunikációjából derül ki, valamint a VN és anyavállalata, az MKP, s annak legnagyobb hazai „konkurense”, a Smer kommunikációjából (amellyel regionális szinten olyan jól kijön az MKP elnöke, hogy megyei önkormányzati alelnökséget is „vállalt” alatta...).

Tehát kijelenthetjük, hogy valószínűleg nem a napi fagyi adag kiosztására, sem pedig a seggrepacsira vonatkozik a nem és az igen. Hanem általában az elutasítás és kebelre ölelés gesztusát rejti. Csakhogy az általánosságokkal éppen az a baj, hogy nem elég konkrétak. Tehát nem derül ki belőlük sok lényeges, döntő fontosságú részlet. Mondok egy példát: Bevándorlók ne vándoroljanak ki nyugatra Szlovákia területén át. Beleillik ez a cipruszi logikába? Persze, sőt ezt hangoztatja. Az így konkretizált kijelentés másik fele: „...fiataljaink igen.” Tehát a mi fiataljaink vándoroljanak ki. Na, itt már megbotlik még a négylábú ésszerűség is... Pedig hát ismerek olyan családot, ahol a szülő konzekvens MKP-tisztviselő, egyik gyermeke konzekvens Jobbik-szimpatizáns, a másik pedig konzekvens gazdasági bevándorlóként élt évekig a halódó nyugaton...

„...a migránsok lakhatására és ellátására költött pénzt inkább a munkanélküliséggel, megélhetési gondokkal küzdő, gyakran külföldre kényszerülő fiataljainkra kéne fordítani”

– áll a szövegben lentebb. Ez is nagyon egyszerűen, már-már együgyűen hangzik. Kedves célcsoport, szlovákiai magyar fiatalok és kedves kormány (értsd az anyagi ügyekben illetékes szerv), ennyit néz ki belőletek az alelnök. Mintha nem tudná – bizonyára tudja, mert különben gőze sincs az ország működéséről, és akkor ne politizáljon –, hogy ez így butaság. De ha tudja, akkor meg a szemünkbe hazudik. Tudnia kell ugyanis, hogy a migránsok ellátására felhasznált pénz egy része külföldről érkezik (már vagy majd) és címkézett. Ami azt jelenti, hogy célirányosan, egyetlen, a kijelölt dologra költhető csupán el. Az összeg másik, költségvetési része pedig egy másik büdzsétételhez tartozik, következésképpen, az sem csoportosítható át uk-muk-fuk bármilyen más célra, ehhez költségvetést kell módosítani a parlamentben, például a kormány, és nem a rimaszombati Via Nova javaslatára.

Mindehhez hozzátehető, hogy az emberségen kívül bizonyos jogi normák és / vagy egyezmények által is kötelezte magát az ország (nem mások az országot!), hogy adott esetekben bizonyos szinten és módon ellátja a rászorulókat. Ez alól nem ad felmentést, hogy itthon még nincs megoldva anyagilag valami, mert mindig akad valami, amire még többet kellene költeni... Legyen az akár új szívsebészeti központ, akár nyugdíjemelés.

Könnyű tehát a levegőbe puffogtatni az ilyen javaslatokat, csak éppen semmi tétjük és értelmük nincsen az uszításon kívül. És persze az arc a választások előtti agyakba való belemasszírozásán kívül. Mert szerepelni kell, akárki kárára!

„...az érkezők között olyanok is megbújhatnak, akik nem békés szándékkal jönnek”- folytatódik. Természetesen. Csakhogy Ciprusz ezzel sem mondott semmit, hiszen a legálisan, útlevéllel érkezők között pont ugyanúgy bújhatnak meg köztörvényes bűnözők és gyilkosok. Ezt onnan tudjuk, hogy egyfelől a tömeges migráció előtt pont így érkeztek Európába és Amerikába a terroristák, másfelől pedig bennszülött, tehát nem migráns állampolgárokat ugyancsak beszerveztek a múltban. A kijelentés információértéke tehát jelentéktelen.

Abban igaza van az ujjal mutogatós alelnök sajtóanyagának, hogy „az itthoni fiataljaink nehezen érvényesülnek, nem találnak munkát, őket mégsem támogatja eléggé az állam”, ám ezt egy mondatba fűzni a bevándorlás szerinte többségében gazdasági okaival (itt most nem vitatom, csak rámutatok az adatolás és források közlésének hiányára) egyszerűen manipuláció és lázítás.

Ha indított volna egy plakátkampányt a fiatalok érvényesülésének segítése érdekében, az egy (bár fölösleges, de) pozitív dolog lett volna. Még az állami segítség követelése is – noha egy konzekvensen jobbos politikus ilyet csakis akkor tesz, ha ötlet és politikai (anyagi) támogatás híján a magyarországi államcentralista „gazdát” kell kényszerűen koppintania, tehát lemond a konzekvensen jobbos politizálásról. Azaz ismét demagóg és képmutató a választóival szemben...

Az talán már mindenkinek leesett, hogy egy plakátkampánnyal – még egy korrekttel sem – nem lehet megoldani a migrációs kérdést. Sem Magyarországon (pedig ott költöttek rá annyit, amennyi a határon túli magyarságnak egy-egy gondját megoldhatta volna – ha már divat a demagógia!), sem Németországban, sem Szíriában, sem pedig Szlovákia déli részén. Az szintén mindenki számára nyilvánvaló, hogy ha születik is megoldás, azt nem Ciprusz Zoltán, a magyar szélsőjobb szatellit szervezetének gömöri guruja teszi le a közös Európa asztalára a V4-ek bőségszaruja mellé.

Egyáltalán nem sejtem, hogy Fülekkovácsiban, a faluvégen hány szomáliai menekült vette el a szlovákiai magyar fiatalok érvényesülési lehetőségeit (azaz munkáját, iskoláját stb.) ezen a hétvégén,

viszont sejtem, hogy ha a plakátokra költött pénzből az alelnök úr kifizetett volna egy tanulmányi kirándulást vagy egy állásbörze útiköltségét valamely környékbeli szakiskola növendékei számára pl. egy szlovákiai autógyárba, talán többet tett volna hazai érvényesülésükért, mint így. Nem kell félni, lélegeztető gépre nem számolom át, csak érzékeltetni akartam a demagógia jellegét...

S hogy legyen egy plusz poén, ami talán egyben slusszpoén: Tudjuk, hogy a szöveget közlő portál fejőstehene és a Ciprusz-csoport politikája szerint a Híd nem magyar párt. Ahhoz képest az említett ifjú fölhorgadt kampánylelkesedésében imígyen szóla: „A parlamentben ülő, (kiemelés tőlem – A.Z.) illetve oda bejutó magyar képviselőknek mindent meg kell tenniük...” stb. Most akkor vagy mégis van magyar politikai képviselet a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsában, vagy pedig Ciprusz azt sem tudja, hogy az MKP, amely listája tizedik helyén indítja Ciprusz szervezetének képviselőjét, azaz, jééé, minő meglepi, pont őt, most éppenséggel parlamenten kívüli.

Az elnök, Gubík László elfelejtett erről szólni neki? Persze, biztosan nem ért rá, mert messze járt: a távoli Budapesten. Amióta gazdasági migránsként az ottani Nemzetstratégiai Kutatóintézetben kénytelen megkeresni a nemzet pl. Cipruszhoz és Via Novához vezető stratégiáját és persze az érvényesülésre valót...

Ekkora dilettantizmust...! Ekkora álszentséget!