vállalkozás
2014 július 27.
2013 május 30.
2010 október 21.
2010 október 8.
A vállakozó osztályellenség?

Vegyél a fényképtilalom alá eső munkahelyed végett egy mobilt, amelyben nincs fényképezőgép. Alig találni ilyet és nem nagy a választék belőle. Vagy vegyél autót ABS nélkül…

2010 február 17.
2009 január 21.
2008 június 10.
Nincs egy hullámhosszon Fico és Čaplovič

A lisszaboni stratégiai célok eléréséről kezdődött ma nemzetközi konferencia Pozsonyban, amelyen több ország államigazgatási képviselője vett részt. Dušan Čaplovič kormányalelnök a magánszektor támogatása mellett állt ki, ami csak azért meglepő, mert Robert Fico kormányfő sok esetben kirohant már a magánszféra ellen. A kormányfő általános véleménye, hogy a magánvállalkozások – legyenek azok egészségügyi pénztárak, nyugdíjpénztárak vagy energetikai cégek – sok esetben kihasználják az egyszerű embereket és az állam kárára gazdagodnak meg.

2007 november 12.
Újabb magyar hullám a szlovák adóparadicsomba

Magyarországi cégek ezrei települnek át Szlovákiába, és a helyzet fokozódni fog, ha a magyar parlament elfogadja az újabb adótörvényeket, melyek nem csökkentik majd a vállalkozók adóterheit. Az érdeklődők száma a tavalyi csúcsot követő hullámvölgy után most ismét emelkedő tendenciát mutat. A Menedzsment Fórum gazdasági háttértanulmányt közölt a témáról.

2007 július 11.
2007 január 22.
Bugár Béla vállalkozó lesz

Rend­sze­re­sen sze­re­pel mos­tan­ság is a ha­zai te­le­ví­zi­ós csa­tor­nák po­li­ti­kai vi­taműso­ra­i­ban. Mér­té­ka­dó po­zso­nyi köz­vé­le­mény-ku­ta­tó in­té­ze­tek egy­be­hang­zó ada­tai sze­rint még min­dig a leg­nép­szerűbb szlo­vá­ki­ai el­len­zé­ki po­li­ti­ku­sok kö­zé tar­to­zik. Bu­gár Bé­la azon­ban már a jövőjét, pon­to­sab­ban érett fér­fi­ko­rát épít­ge­ti. Azok­ra az évek­re ké­szül, ami­kor már nem lesz po­li­ti­kus. Több­szö­ri pró­bál­ko­zá­som után vég­re fel­ve­szi a mo­bil­ját. Előzőleg a fe­le­sé­gétől tu­dom meg, hogy a fér­je min­den reg­gel ke­mé­nyen tor­ná­szik, ilyen­kor ma­gá­val sem vi­szi a ma­rok­te­le­fon­ját.

IDŐJÁRÁS: Már éjszaka megérkezik a rettegett szélvihar!

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése vasárnap éjszakára és hétfőre.

Aktuális
Ma
kedd
szerda
POZSONY
16 °C
16 °C / 10 °C
13 °C / 7°C
15 °C / 3 °C
DUNASZERDAHELY
17 °C
17 °C / 9 °C
13 °C / 6°C
16 °C / 2 °C
KOMÁROM
17 °C
17 °C / 8 °C
14 °C / 5°C
16 °C / 3 °C
PÁRKÁNY
16 °C
16 °C / 7 °C
13 °C / 5°C
15 °C / 4 °C