Várja a hallgatókat a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara!

2019. március 30. - 08:33 | Régió

Megtelt a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának nagyelőadója a kar első ízben redezett Nyílt Napján. A kar rendezvényére szlovákiai és magyarországi érdeklődők is érkeztek.

A közös áhítat után a SJE RTK dékána Lévai Attila szólt az érdeklődőkhöz, majd Somogyi Alfréd dékánhelyettes ismertette a vendégekkel a kar tanulmányi programjait.

A Missziológia, diakónai és szociális gondoskodás alapképzést elvégző hallgatók nagyobb eséllyel helyezkedhetnek el szociális intézményekben, a közigazgatásban, vagy a szociális szférában.

A szociális gondoskodás szak biztonságos szakmát ad az abszolvensek kezébe, hiszen az átlagéletkor kitolódásával egyre több gondozóra van szükség.

A teológus képzés sikeres elvégzése után „magiszteri” címet kap a hallgató. A teológiai tanulmányok felkészítik az egyházi szolgálatra, kitűnő ismereteket szerezhet bibliai tudományokból, egyháztörténetből, vallástudományból, gyakorlati teológiából, filozófiatörténetből, dogmatikából, etikából. A teológus képzés ideje alatt megismerhetik a református gyülekezetek életét, ahol a kar hallgatói szolgálatot is teljesítenek – hangzott el a tájékoztatón.

A délelőtti programok során Kókai Nagy Viktor és Görözdi Zsolt bemutató órákat tartott, mintegy ízelítőt adva a teológia és a missziológia, diakónia, szociális gondoskodás tanulmányi programokból.

Szász Szilvia, AIS menedzser az elektronikus felvételi jelentkezés menetét ismertette.

Vadkerti Tibor tanulmányi referens a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérdésekre adott választ.

Végül Vadkerti Bálint, a kari Hallgatói Önkormányzat elnöke a kari és egyetemi diákéletről és nemzetközi ösztöndíj lehetőségekről beszélt.

A jelentkezést a ITT adhatod le március 31-ig!

Tájékozódj bővebben az egyetem honlapján, a JELENTKEZŐKNEK menüsávban.

Jól jársz, ha ide jársz!

(PR-cikk)