Vásárút irodalmi kincsei

2019. április 21. - 11:43 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok XXII.

Vásárút irodalmi kincsei
Az előző részek:
Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász
Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az első szlovák lap Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin a francia császárnál
A Csallóközt sújtotta csapásokról

Déryné lucskos pástétoma
Shimmy, tangó, fox-blues
Országos vásár Nemesócsán


Recseg, ropog a vereknyei vasúti fahíd


Alsónyárasdon gyilkolt a vörheny
Templomépítés Nagymadon

Főispán, plébános és lelkész beiktatása

Ipolyi Arnold 1856 nyarán járta be a Csallóközt. Dunaszerdahelyi látogatása kapcsán sajnálkozva állapította meg, hogy a kisváros „mely a kerületi hivatalok s a környéken lakó birtokos nemesség központjául szolgál”, nincs olvasóegylete, sem kaszinója.

Vásárútra érve annál nagyobb volt az öröme. A tudós ember írja Csallóközi uti-képek című munkájában: „Az egyház sekrestyéje felett levő emeletes oratóriumban meglepőleg dús tartalmú könyvtárt nyitott fel előttünk az érdemes lelkész úr [Döme András], mely gondja alatt műértőleg felállítva és lajstromozva, itt igen alkalmatos helyen, mint az egyház és plébánia könyvtára őriztetik. De nevezetessége nemcsak abban áll, hogy tetemesen meghaladja az enemű vidéki, tudvalevőleg majdnem seholsem hiányzó, sokszor pedig jelentékes (!) egyházi és plébániai könyvtárakat, de amennyire irodalmunkra nézve is becses kincset tartalmaz. Benne vannak letéve Döme Károly, néhai pozsonyi kanonok, éledő irodalmunk első korú egyik derék munkásának becses kéziratai, több negyedrét ívnyi vastag kötetben. Köztök kiadott és kiadatlan munkáin és számos recenzióin kívül, nevezetesen még Kazinczyval, Baróti Szabó Dáviddal, Döbrenteivel és másokkal folytatott számos levelezései; mindannyi érdekes adatok irodalomtörténetünk ezen korára s az érdemdús férfi életrajzára nézve. Nagytisztelendő Döme plébános úrra ezen becses hagyomány mint a boldogult unokaöccsére jutott.“

Döme Károly (Komárom, 1768 – Pozsony, 1845) kanonok, költő, műfordító. Teológusként Szombathelyen, a pozsonyi szemináriumban, Izsán és Gyulafehérváron szolgált, 1818-tól pozsonyi olvasókanonok, majd az ottani Szt. Imre Nevelőintézet igazgatója volt, 1831-től az MTA tiszteletbeli tagja. Izsai plébánossága idején ismerkedett meg a közeli Virtben élő Baróti Szabó Dáviddal, Pozsonyban Kazinczy Ferenccel. Megtanult olaszul, s Metastasio tizenkét drámáját lefordította magyarra. Írásai a Mindenes Gyűjteményben, a Magyar Musában, az Orpheusban, a Heliconi Virágokban és az Erdélyi Muzeumban jelentek meg.

Vajon mi lett a sorsa a vásárúti könyvtárnak, a becses kéziratoknak? Koncsol László író, helytörténész forrásmunkákra hivatkozva úgy tudja: az említett irodalmárok levelezése fennmaradt, Döme Károly hagyatéka egy budapesti levéltárba került.

Az 1600 lelket számláló Izsán (Komáromi járás) az alapiskola 2000 óta Döme Károly nevét viseli. Tiszteletére minden esztendőben emléknapot tartanak a községbeliek. A plébános 1800-tól 1815-ig (más források szerint 1816-ig) működött a településen, a szegény sorsú tehetséges környékbeli gyerekeket alapítványával támogatta. Csupán azt kérte, hogy elhalálozása évfordulóján szentmisével emlékezzenek rá.

Lelkes Vince