Víg zeneszóval masíroztak a katonák a harcterekre

2021. január 9. - 19:30 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború idején. Folytatódjanak hát a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

Víg zeneszóval masíroztak a katonák a harcterekre
(Archív felvétel)

(XLV. rész)

Komárom városából 1915 elején a hatóságok újonnan kiképzett katonákat bocsátottak ki a harcterekre. A Komáromi Ujság tudósítója így számolt be az eseményről: „Víg zeneszóval, tettvágytól sugárzó arccal, a szép és nemes kötelességteljesítés tudatától egészen betöltött lélekkel masírozott egy csapat fiatal, majdnem gyerek katona. Vígan lobogtatták a szélben a címeres nemzetiszínű lobogót, melyet kérésünkre a Leányegyesület küldött nekik buzdító lelkes sorok kíséretében. A hazafias ajándékot levélben köszönte meg Nusser Vilmos parancsnok: „A honleányi lelkes sorok kíséretében küldött magasztos és felemelő szent jelvényért fogadják hálás köszönetünket. A jelvény, e dicső háromszínű lobogó lesz szemünk fénye...”

*

Felhívás: „Ne feledkezzünk meg a kórházakban fekvő sebesültjeinkről. Rövidek a nappalok, hosszúk az esték és igen unalmas így nekik az idő. Kiolvasott újságokat, könyveket, folyóiratokat adjunk nekik, hogy hasznos szórakozással tölthessék az időt. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy katonáink legtöbbje szereti a dohányt. Kis illetményből arra nem igen telik és így a jószívű emberbarátok igen derekasan cselekszenek, ha dohánnyal, szivarral, cigarettával ajándékozzák meg sebesült katonáinkat. Nincs az a nagy adomány, amelyet ők, a dicsők, a vitézek meg nem érdemelnének.“

*

Az igazságügyminiszter dr. Németh Ödön járásbírót Csornáról a komáromi királyi járásbírósághoz helyezte át.

*

1915. január 18-án újra kinyitotta kapuit a főgimnázium. Az oktatás a járványok miatt szünetelt a városban.

*

Nagymegyer község képviselőtestülete kijelentette, hogy a régóta tervezett járdajavításokat a hadifogoly-munkaerő bevetésével készítteti el. A korabeli tudósítás szerint a segítő ajánlat az ott állomásozó őrzászlóalj-parancsnokságról érkezett, amit a település elöljárósága nem mulasztott el kihasználni.

*

Hirdetés: „Városi gőz- és kádfürdő nyitva reggel 6 órától esti 8 óráig. Pénztár esti 7 óráig.“

Lelkes Vince