A visszacsatolt Nagyabony - Csallóközi lenyomatok CCCXIX.

2021. október 14. - 19:59 | Kultúra

Húsz évvel a trianoni békeszerződés/békediktátum következményeként történt kényszerű terület-elszakítás után 1938 novemberében az ősi Komárom vármegye visszakapta két eredeti járását és hozzácsatolták még Pozsony megye Somorjai és Dunaszerdahelyi járásait is. A kialakított közigazgatási egységek és a helyi hatóságok fontos feladatává vált, hogy megszervezzék és működésbe hozzák gazdasági, oktatásügyi, kulturális és szociális intézményeiket.

A visszacsatolt Nagyabony - Csallóközi lenyomatok CCCXIX.
Archív felvétel

Nagyabony község – korábbi nevén Nemesabony – a Dunaszerdahelyi járás részét képezte, körjegyzőségi székhelyként működött. Vasútállomása helyben, utolsó postája és utolsó távirdája Dunaszerdahelyen volt.

Nagybirtokosként Lelkes Lajost (278 katasztrális hold), Hodossy Benőt (123 kh), Gróff Istvánt (110 kh) jegyezték a településen.

A nemesabonyi körjegyzőséget Kostyál Alfréd körjegyző vezette. A segédjegyzői tisztséget Gátai Dezső, az írnokit Nádasdi Erzsébet töltötte be.

Nemesabony község 1195 lakost számlált – felekezeti hovatartozás szerint 836 római katolikus, 329 református, 7 evangélikus, 23 izraelita lelket. A római katolikus egyházközség élén Kuklay Béla plébános állt.

A község tanítói karát Madarász Árpád, Schlemmer Emília, Nádasdi Mária és Horváth Imre képezték.

A község bíróját Gazdagh Vincének hívták.

A település 3153 katasztrális holdon terült el, ebből 2259 kh volt a szántó, 34 kh a kert, 510 kh a rét, 109 kh. a legelő, 45 kh. az erdő, 8 kh. a nádas, 188 kh az egyéb kategóriájú parcellák.

Nemesabony községekből a Komárom vármegye Törvényhatósági Bizottságának tagja volt Gróff István földbirtokos, akit a visszacsatolt területekről, a régi járási bizottsági tagok közül a vármegye főispánja hívott be. Nevezett egyben tagja volt a Komárom vármegyei Gazdasági Egyesület igazgató-választmányának.

A Komárom vármegye területén a Dunaszerdahelyi járásban működő hatósági orvosok között szolgált a dunaszerdahelyi illetőségű dr. Marschall Lajos. Bekapcsolt községei voltak: Alsópatony, Nemeshodos, Nemesabony, Királyfiakarcsa.

A dunaszerdahelyi járási szolgabírói hivatal szolgálati és perszonális összetétele a következő volt:

Főszolgabíró: Dóka Sándor.

Szolgabírók: Szlancsik Gyula dr., Félegyházy Elemér dr.

Tiszteletbeli szolgabíró: Molnár Jenő dr.

Magyar királyi tisztiorvos: Srankó Szilveszter dr.

Járási állatorvos: Juba Ferenc magyar királyi állategészségügyi tanácsos.

Járási gazdasági felügyelő: Czobor Mátyás magyar királyi gazdasági felügyelő.

Irodatiszt: Wirth Lajos.

Díjnokok: Méry Jánosné szül. Nagy Margit, Pákozdy Irén.

A II. világháború utáni rendezés részeként aláírt nemzetközi párizsi békeszerződés következtében Dél-Szlovákia érintett területe – így Nagyabony is – újra „csehszlovák” lett.

Lelkes Vince