XV. Felvidéki Tudományos Diákkori Konferencia a Selye János Egyetemen

2020. november 20. - 18:55 | Régió

Az Felvidéki Tudományos Diákkori Konferencia lehetőség a nem anyanyelvükön tanuló hallgatók számára, hiszen a magyar szakterminológiát használhatják. Az idei évben 33 résztvevő 6 szekcióban adott számot a kutatási területéről. Munkájukat segíti, hogy  minden munkát az adott szakterület kiváló szakembere bírálja el és szakavatott bizottság hallgatja meg az előadásaikat is.

XV. Felvidéki Tudományos Diákkori Konferencia a Selye János Egyetemen
Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Megnyitó beszédében Juhász György, a házigazda Selye János Egyetem rektora kiemelte, hogy az anyaországon kívüli felsőoktatásban részt vevő hallgatók számára különösen fontos jelentőséggel bír, hogy megmérettethetnek itthon, szülőföldjükön is, elnyerve annak lehetőségét, hogy részt vehessenek és helyt állhassanak az Országos Tudományos Diákkori Konferencián (OTDK) is. A legnagyobb felvidéki magyar felsőoktatási intézmény, a Selye János Egyetem méltán és örömmel vállalja e kiváló tudományos rendezvény - az FTDK házigazda szerepét.

A Természettudományi Szekcióban, a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekcióban, a Közgazdaságtudományi Szekció Emberierőforrás-menedzsment Tagozatában, a Közgazdaságtudományi Szekció Marketing Tagozatában, a Társadalomtudományi Szekcióban és a Humán Tudományi Szekcióban a Selye János Egyetem, a Konstantin Filozófus Egyetem és a Károly Egyetem hallgatói online adtak számot kutatási területükön elért eredményeikről.

Bukor József, a Selye János Egyetem rektorhelyettese a díjkiosztón örömét fejezte ki, hogy sok érdeklődő mellett zajlott az idei FTDK, annak ellenére, vagy talán éppen azért, mert online rendezték, volt olyan előadás, amit 49 érdeklődő követett figyelemmel az internetnek köszönhetően.

Weiszburg Tamás, az ELTE egyetemi docense, az OTDK általános alelnöke zárszavában elmondta, hogy a dolgozatok abszolút értékén nem változtat a helyezés. Akik helyezést értek el a továbbiakban is alázatosak kell, hogy maradjanak a tudomány és a munka iránt. A tanácsokat meg kell fogadniuk és lehetőség szerint beépíteni a sikeres munkákba.

A stafétát a jövő évi házigazdák nevében Bárczi Zsófia a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának dékána vette át Bukor Józseftől.

Eredmények:

Természettudományi Szekció
I. helyezett: Borovicza Boglárka – Reménység Dániel (Selye János Egyetem): Gyümölcsfajták gyökbefogó aktivitásának mérése és értékelés
II. helyezett: Paluba Daniel (Prágai Károly Egyetem): A correction of the local incidence angle of SAR data: a land cover specific approach for time series analysis (A SAR-adatok helyi beeső szög korrekciója: felszínborítás-specifikus megközelítés idősorok elemzéshez)
III. helyezett: Bóna Henrieta (Selye János Egyetem): Testösszetétel mérés a SJE hallgatói körében

A zsűri az első két dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra.

Közgazdaságtudományi Szekció Emberierőforrás-menedzsment Tagozat
I. helyezett: Sánta Kamilla (Selye János Egyetem): A pedagógiai diagnosztika bevezetése a szlovákiai magyar közgazdászhallgatók képzésébe
II. helyezett: Szigeti Szilárd (Selye János Egyetem): Az érték alapú egészségügy lehetőségeinek vizsgálata Magyarországon menedzseri szemmel
III. helyezett: Esseová Monika (Selye János Egyetem): A diákok motivációs tényezőinek analízise továbbtanulási kontextusban

A zsűri mindhárom dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra. További OTDK-ra javasolt dolgozat Székely Melinda (Selye János Egyetem): Atipikus foglalkoztatási formák a generációk köztudatában c. munkája.

Közgazdaságtudományi Szekció Marketing Tagozat
I. helyezett: Sánta Kamilla – Baša Patrik (Selye János Egyetem): Nemzetközi összehasonlítás az Instagram üzleti profiljainak felhasználói megítéléséről
II. helyezett: Krupánszki Kornél (Selye János Egyetem): A vezető és a beosztottak viszonyának vizsgálata kis- és középvállalkozásoknál
III. helyezett: Csinger Bence (Selye János Egyetem): A holnap küszöbén

A zsűri mindhárom dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra. További OTDK-ra javasolt dolgozatok a Fóthy Noémi (Selye János Egyetem): A zöld marketing hatása az egyetemista és középiskolás fogyasztókra, Baša Patrik (Selye János Egyetem): Fortuna szekerén okosan ülj c. munkái.

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció
I. helyezett: Annuš Norbert (Selye János Egyetem): Matematikai függvények vizualizálása az oktatásban
II. helyezett: Bese Bernadett (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Polimorf tehetségtípus bevezetése
III. helyezett: Modrová Eva (Selye János Egyetem): Ellenőrzés és értékelés a matematikaoktatásban – Az érettségi vizsga Komáromban és Révkomáromban

A zsűri az első két dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra.

Humántudományi Szekció
I. helyezett: Csobády Csilla (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Jablonca község helyneveinek vizsgálata
II. helyezett: Ollé Tamás (Selye János Egyetem): Párhuzamos világok és időutazás spekulatív fikciós művekben
III. helyezett: Pokstaller Judit (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Somorja névszemiotikai térképe

A zsűri mindhárom dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra.

Társadalomtudományi Szekció
I. helyezett: Vass Gábor (Selye János Egyetem): A törökkori Komárom és török-magyar kereskedelmi kapcsolatok a 16. században Takáts Sándor munkáiban és hagyatékában
II. helyezett: Szepessyné Judik Dorottya (Selye János Egyetem): Oktatás és társadalmi mobilitás a Felvidéken élő siketek körében a 20. Század elején
III. helyezett: Szabó János Bence (Selye János Egyetem): Jézus messiási öntudata a János evangéliumának 17. fejezetében
III. helyezett: Nagy Krisztina (Selye János Egyetem): A Nábót-történet jogi háttere

A zsűri mind a négy dolgozatot javasolja OTDK továbbjutásra.

A SZMAT különdíját Paluba Dániel (Prágai Károly Egyetem) kapta, az FTDK fődíját Sánta Kamilla és Basa Patrik szerzőpáros (Selye János Egyetem) nyerte.

A rendezvény a Jedlik Ányos Polgári Társulás (JAPT), a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával, a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT), Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (KFE KETK) és a Selye János Egyetem (SJE) szervezői közreműködésével, továbbá az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK), a Diákhálózat (DH) és tagszervezete, a Jókai Mór Diákkör (JóMóD), valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt jött létre.


(sje)