Egy városi cég, amellyel csak a baj van, és egy másik, melyért össztársadalmi összefogás született Nagymegyeren

2020. május 23. - 08:49 | Régió

Ha megszámolnánk, hányszor hangzottak el a legutóbbi nagymegyeri képviselő-testületi ülésen a „hazug” szó főnévi, melléknévi vagy igei alakjai, akkor megközelítőleg annyi jönne ki, mint ahányszor Tarantino írja le forgatókönyveiben a „fuck” szó különböző verzióit. Már írtunk róla, mennyire elfajult a nagymegyeri önkormányzat aktuális ülésén a politikai kultúra, ám az még csak az első félóra volt. Jöjjön, mi volt még!

Egy városi cég, amellyel csak a baj van, és egy másik, melyért össztársadalmi összefogás született Nagymegyeren
Fotók: Cséfalvay Á. András - További felvételekért kattints!

Holényi Gergő polgármester és a képviselők egy része ugyanis alaposan rázendített egymás lehazugozására. A plénum napirendi pontjai közt voltak a Holényi által megvétózott határozatok a legutóbbi, április 16-i ülésről.

A megvétózott javaslatok közt volt néhány egyéb mellett az a kölcsön, melyet az önkormányzat a költségvetés tartalékalapjából nyújtana két városi cégnek, a műszaki szolgáltatásokat végző TSM-nek, illetve a termálfürdőnek. Előbbinek 130, utóbbinak 200 ezer eurós visszatérítendő támogatást hagytak jóvá a képviselők, áthidalandó a koronavírus-járvány miatt kialakult leállás okozta anyagi problémákat. Legalábbis az utóbbi esetében, mivel Holényi elmondása szerint a TSM egy évek óta veszteségeket termelő cég, ami miatt ő a minap le is váltotta a társaság aktuális ügyvezetőjét, Paxián Károlyt.

Éppen ez volt az a cselekmény ami miatt a képviselők ezúttal ódzkodtak attól, hogy újra megszavazzák a cégnek a 130 ezer eurós kölcsönt. „Jogellenes az ügyvezető visszahívása, mert ez testületi hatáskör. Ilyen formában nem lehet folyósítani a kölcsönt” – vélekedett Pongrácz Kálmán (MKP).

Varga Albin (független) arra emlékeztette a polgármestert, hogy legutóbb ő kérte az ügyvezetőt, hogy vázolja fel, miből fizetné vissza ezt a kölcsönt, most viszont ők várnák el ezt a polgármester által újonnan kinevezett személytől. Merthogy Holényi időközben visszahívta a céghez Nyilfa Péter ügyvédet, aki ezt az ideiglenes ügyvezetői posztot már betöltötte a választások utáni időszakban, amikor pályázatot készültek kiírni a pozícióra.

„Patthelyzet alakult ki, mert mi adtuk be a kisegítő támogatást, de nem tudjuk, ki vezeti a céget, milyen tervekkel” – jegyezte meg Varga Albin, a képviselők végül levették a napirendről a kölcsönt.

Varga Albin később utalt arra is, hogy tudomása szerint nemcsak Nyilfa, de más is érkezett vezetői pozícióba az elmúlt időszakban a TSM-hez.

Holényi tudomásul vételre terjesztett be több javaslatot egyes városi cégek ügyvezetői posztjára történő kinevezésre, köztük Nyilfa Péterére, illetve az említett Paxián Károly visszahívására. Ezek megfogalmazását azonban a képviselő-testület egy módosító javaslattal jóváhagyásra változtatta, végül mindet elutasította.

Paxián visszahívását és Nyilfa kinevezését is, továbbá a városi lakáskezelő cég, az MPBH élére Bognár Imre kinevezését, aki eddig a napi igazgatói pozíciót látta el Holényi megbízásából. A képviselők utóbbi esetében szintén felhívták a figyelmet arra, hogy tavalyi határozatuk alapján ezt a céget Varga Arankának kellene vezetnie, akinek a kinevezését a testület jóváhagyása ellenére a polgármester megtagadta, és emiatt továbbra is per fenyegeti a várost.

A képviselők a kinevezésekkel kapcsolatos javaslatba beiktattak egy kérést is, miszerint a polgármesternek el kellene hárítania a cégek ügyvezetőivel összefüggő törvénytelen állapotot.

Holényi szerint ugyanakkor nem történt semmilyen jogtalanság.

„Olvassa át a törvényt – válaszolt Pongrácz Kálmánnak – mert abban az áll, hogy a cégek alapításánál szabja meg az ügyvezető pozícióját a testület és nem időközben. Amikor Paxián Károlyt visszahívtam, teljes mértékben a jogszabályok és a törvények alapján jártam el. Ha a testület nem ért egyet, adjon bíróságra, majd a bíróság eldönti.”

Pongrácz erre azt mondta, nincs is értelme a jogvitának, bíróság lesz az ügyből.

Varga Albinnak válaszolva pedig a polgármester azt mondta, elhatárolódik a manipulatív mondandójától. „Az ügyvezető visszahívásánál ott volt a képviselő úr is, mint a felügyelő bizottság elnöke. Nyilfa Péter került vissza ügyvezető pozícióba, mert a féléves időszakban, míg megbízott vezető volt, racionális döntéseket hozott. A napi ügyekért Michnya Róbert felel, valamint két városházi alkalmazottat bíztam meg, hogy vizsgálják át a TSM pénzügyeit” – húzta alá. Később, egy másik kérdésre elmondta azt is, hogy Nyilfa kinevezésére azért volt szükség, hogy megmentsék a cég huszonegynéhány alkalmazottjának állását, és elkerüljék a cég felszámolását.

A polgármester hangsúlyozta, hogy amikor a cég ügyvezetőjét visszahívta, a TSM 67 ezer euróval tartozott a szociális, illetve egészségbiztosítóknak. „Ez megengedhetetlen, és ezért döntöttem úgy, hogy visszahívom és válságstábot állítok fel, amellyel a városi cég elmúlt 5 éves tevékenységét át tudjuk világítani” – figyelmeztetett Holényi.

Konstruktívabb irányba vezetett a talán legfontosabb városi vállalat, a termálfürdő mögött álló kft. támogatását célzó hitelről szóló vita – noha az sem úgy indult!

Balázs Péter (független) képviselő ugyanis szembesítette a polgármestert azzal a szóbeszéddel, miszerint el akarja adni a fürdőt. „Ha ne adj isten egy új invesztor hozzájutna a fürdőhöz, felvinné az árakat, szállodát építhetne, és a helyi panziók is becsukhatnának” – fogalmazott.

Holényi viszont ezt manipulációnak, félrevezetésnek ítélte. Figyelmeztetett, hogy míg a városi hivatal a krízis kezdete óta arra törekszik, hogy bebiztosítsa a városi cégek működését, addig a képviselő-testület eltékozolná a költségvetés tartalékalapját, miközben az előző évben még „annyira ragaszkodtak hozzá, hogy számunkra a nagyobb invesztíciókat sem engedték abból meglépni”.

Pongrácz Kálmán azt üzente Holényinek, próbálja meg hazugságok nélkül, mivelhogy még azt is megvétózta, hogy arra kérték, tájékoztassa őket a cégek kapcsán meghozott intézkedésekről.

Hasonló szellemben szólalt fel Néveri Sándor (MKP) is.

„Nem tudom, ki kit vezet félre, mikor tudomásunkra jutott, hogy arról győzködte a termálfürdő ügyvezetőjét, hogy mivel a cég nem jogosult az állami kisegítő támogatásra, bocsássa el az összes alkalmazottját” – húzta alá, hozzátéve, hogy az ügyvezetőnek végül sikerült utánajárnia és elintéznie az állami bértámogatást.

Holényi mind Pongrácz, mind Néveri szavait provokációnak, hazugságnak minősítette. Egy későbbi kérdésnél kifejtette, hogy az alkalmazottak elbocsátását egy lehetőségként említette március végén, amikor a rendelkezésre álló információk még arról tanúskodtak, hogy a termálfürdő nem kaphat állami támogatást. „Közöltem a kilátásokat az ügyvezetővel és hogy mérlegelje az elbocsátásokat is az alkalmazottak végkielégítésével, és azzal, hogy ha újra elindul a fürdő, garantáltan szerződést kapnak arra, hogy visszaveszik őket. (...) Örülök, hogy végül olyan szabályokat fogadtak el, hogy a termálfürdő is jogosult a bértámogatásra” – magyarázta a polgármester.

Annak kapcsán, hogy hogyan segítette a városi hivatal a termálfürdőt, elmondta, hogy aláírta a bérletfizetés elhalasztását. „Emellett kapcsolatban voltam az ügyvezetővel, aki folyamatosan tájékoztatott a helyzetről, a bankokkal való tanácskozásáról” – hangsúlyozta.

Később, egy másik kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy Križan Tibor igazgató esetében egy olyan személyről van szó, aki mind az ő, mind a képviselők bizalmát a mai napig élvezi, és tisztában van azzal, „hol szorít a cipő”, ezért a döntéseibe nem is kívánt beleszólni.

Beszélt arról is, hogy becslése szerint a fürdő idén a tavalyi bevétele egynegyedét érheti el, ezért nem támogatta a hitel nyújtását a rezervaalapból, amit a cégnek év végéig vissza kellene fizetnie.

„A folyó kiadásai lefedése mellett nem sok mozgástere marad, hogy bármit is visszaadjon. A városi rezervaalap a város fenntartására szolgál. Ha a testület egy gazdaságilag nehezebb időszak kezdetén elkölti, hogyan fogjuk tudni bebiztosítani a város működését az év hátralévő időszakában? Én elsősorban a városért felelek” – fejtette ki a polgármester.

Néveri erre válaszul azt közölte, hogy a termálfürdő kereskedelmi cégként képes áthidaló hitelt felvenni 12 hónapos fizetési halasztással, éppen ezért ő inkább a várost félti.

Holényi emlékeztetett arra, hogy egy 2008-as döntés nyomán a termálfürdőnek az éves nyeresége 5%-ából tartalékalapot kellett volna létrehoznia, ám ezt a döntést éppen Néveri törölte el 2011-ben, polgármesteri ténykedése idején.

„Az egész válság csak felszínre hozta a problémákat, amelyekkel a város az elmúlt 8-10 évben küzdött. Rajtunk a sor, hogy változtassunk ezen és a cégeket olyan lábra állítsuk, amelyen meg tudnak állni” – hangsúlyozta.

Néveri erre reagálva közölte, hogy a fürdőt most irányító Križan Tibor is bizonyára tudna mesélni, ugyanis akkoriban került először a fürdő igazgatói pozíciójába. „Mindig a túlköltekezés ellen küzdöttem. Amikor annak idején kineveztem, krízismenedzsmentet kellett készíteni, mert a fürdőnek nem volt pénze, nem hogy rezervalaapot képezzen” – szögezt le.

Holényi erre azt mondta, „a mi felelősségünket abban látom, hogy igen is gondoljunk a jövőre, és hozzunk egy olyan döntést a termálnál, hogy visszaállítsuk a rezervaalapot”, amivel egyetértettek a képviselők is.

„Én eddig is és ezek után is meg fogok adni minden segítséget a városi cégeknek a túlélés érdekében, viszont tiszteletben kell tartaniuk, hogy elsősorban a város mindenkori számláját és fenntartási költségeit, alkalmazottai fizetéseit kell bebiztosítani. Ha efelett van lehetőség anyagi segítség nyújtására, akkor megteszem, viszont polgármesterként mérlegelnem kell” – magyarázta. Megerősítette ugyanakkor, hogy a város kifizeti a visszatérítendő támogatást a termálfürdőnek.

Križan Tibor (Fotó: a szerző)

Nem sokkal később kiderült, hogy a termálfürdő támogatását illetően nemcsak önkormányzati, de tulajdonképpen össztársadalmi összefogás született Nagymegyeren. Maga Križan Tibor igazgató számolt be arról, hogy miután március közepén be kellett zárniuk, és a fürdő bevétele a nullára csökkent, látva a pénzügyi helyzetet, szavai szerint nem azzal kívánt foglalkozni, hogy ki vagy kik miatt alakult így, hanem a megoldást kereste.

„Örülök annak, hogy nemcsak az önkormányzat és a polgármester, de a lakosság is bekapcsolódott. Majdnem mindenkit, akinek köze van a fürdőhöz, megkértem, hogy segítsen. Tárgyaltam a bérlőkkel, akik a fürdő területén tevékenykednek és a fürdő nélkül nem tudnak létezni, ennek eredménye, hogy kb. 60%-uk már most, előre kifizette az éves bérletét. A szállásadókkal is született egy olyan megállapodás, hogy hajlandóak az áthidaló, visszatérítendő pénzügyi segítségbe beszállni, ha szükség lesz rá. Volt egy további kezdeményezés Szívügyünk a nagymegyeri Thermal Corvinus címmel, melyen keresztül a lakosokat szólítottuk meg. Ez elsősorban arra szolgált, hogy a lakosok vegyék észre, hogy a fürdő akkor is az övék, amikor nem rózsás a pénzügyi helyzet. Meg tudtuk szólítani a lakosokat, és ennek révén kialakult egy pozitív hangulat”

– emlékeztetett az igazgató, köszönetet mondva mindenkinek, aki ebből kivette a saját részét.

Marta Vargová vállalkozó, szállásadó pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a képviselőknek is mérlegelniük kell a jövőben, hogy milyen beruházást hagynak jóvá a fürdő részére, mivel a mostani fürdővezetés azoknak a nem megfelelő invesztícióknak a levét issza, amit az előző önkormányzatok rendeltek el.

„Szép a fürdő, igaz, hogy modernebb, trendibb is lehetne, de sajnos a nem adekvát invesztíciók miatt nagyon drága” – húzta alá.

(SzT)