Márványba vésett kamu: "Ártatlanok vagyunk, sosem voltunk fasiszták"

Márványba vésett kamu: "Ártatlanok vagyunk, sosem voltunk fasiszták"
Fotó: CSEMADOK

Emléktáblát avatott a CSEMADOK Pozsonyban. A külföldi pénzen megtámogatott szlovákiai civil szervezet a magyar nacionalizmust és irredentizmust, a hitleri Németország szövetségeseként a vesztes hatalmak oldalán harcoló Horthy-Magyarország szlovákiai szimpatizánsainak állított emléktáblát. Köztük egy nyíltan a nácikkal szimpatizáló szlovenszkói magyar politikussal. Ti értitek ez mire jó?

Esterházy és haveri körének dicsőítése az MKP duraysta és a pesti fideszmagyar szubkultúrában nem újdonság. A rendszerváltás óta megy a nóta, amely szerint a szlovákiai zsidótörvényeket állítólagosan meg nem szavazó figura egy meggyőződéses demokrata (muha) és humanista (muhaha) lett volna. Azóta már tudjuk: a szlovákiai - döntő többségben a magyar kultúrában szocializálódott, magyar nyelvet beszélő - zsidó származású emberek deportálása már a parlamenti szavazás előtt hónapokkal megkezdődött, jó részüket addigra már elszállították, elgázosították. Esterházy amikor merő opportunizmusból nem tette fel a kezét a szavazás idején, és korábban a szlovákiai zsidókra vonatkozó minden kirekesztő törvényt és rendeletet megszavazott.

A történelmi tények alapján ma már azt is tudjuk, hogy Esterházy az ún. zsidó-vagyon újrafelsoztásában is jeleskedett. A szlovákiai árjásító törvényekkel is csak az volt a baja Esterházynak, hogy a Tiso-féle Szlovák Állam által elkobzott értékekből a szlovákiai magyar kisebbség képviselői kisebb arányban részesültek, mint a szlovákok.

Hetényi történész kutatásaiból tudjuk, hogy az 1940 utáni árjásítás során 43 zsidónak minősített üzemből végül 5 magyar kézre került, amely megfelel a korabeli etnikai arányoknak Pozsonyban. Szóval elintézte. Derék ember ez az Esterházy. Lássuk be, végül is tényleg felszólalt, kiállt a magyar kisebbség “érdekében”, akik végül megkapták az ellopott vagyont.

Szóval, ez a tökös magyar ember - aki egyébként bevallottan antiszemita volt - lett a szlovákiai magyarság egyik szent tehene, akinek 2011-ben még boldoggá avatását is kezdeményezte a pozsonyi magyar nagykövetség, tényleg, lassan mindenkinek kötelező totál hülyének lenni?

Sajnos, nehéz a történelmi tények látványos meghamisítása ellen mit tenni, amikor láthatóan a hivatalos magyarországi nacionalista narratíva is Esterházy “mártír” szerepét fényezi, glorifikálja - éppúgy, ahogy a észérvekkel meggyőzhetetlen, vallási hittel rendelkező rajongó szlovák nacionalisták Tiso elnök szerepét és tevékenységét is kiszínezik, meghamisítják - utólagosan.

De a napokban a magyarországi közpénzekkel kitömött CSEMADOK most ezúttal még tovább ment a fasizálódás útján.

“Ártatlanok vagyunk, sosem voltunk fasiszták”, áll a márványba vésett kamuszöveg a szlovákiai magyar civil szervezet pozsonyi székházának falán. Miért? Mert csak.

Elképzeltem, hogyan történt. - Kaptunk pénzt Viktortól, költsük el valami hülységre. - Jó, de mire? - Béláim az úrban, avattunk már idén Esterházyt? - Jó ötlet, de miben különbözzön a korábbitól? - Tegyünk rá még fasisztákat!

Így történt, hogy Esterházy neve mellett ott szerepel a szlovákiai magyarok szégyentábláján Csáky Mihály neve is. Őt úgy jegyezte meg az utókor, mint a Szlovenszkói Magyar Párton belül működő nemzetiszocialista (értsd: nettó náci) érzelmű, németbarát szárny vezetője, aki szembe ment a párt hivatalos - Esterházy által képviselt - kétkulacsos irányvonalával. A magyarországi nyilas hatalomátvétel után, a párton belül a hungarista érzelműek is megpróbálták a hatalmat átvenni, sikertelenül. Igen, ismételjük meg: ennek a figurának a neve most ott van a CSEMADOK emléktábláján!

Az utóbbi években a Fidesz mellett a Jobbikkal is kokettáló CSEMADOK láthatóan nem elégszik meg a Tiso-féle Szlovák Állam politikai elitjével a zsidó vagyon újrafelosztása miatt kollaboráló Esterházy kártékony politikai szerepének folyamatos újraértelmezésével, de a legújabb fejlemények alapján már virtigli nácik rehabilitálásába is beleáll. Ú

Felmerül a kérdés, miért kell nekünk, szlovmagyaroknak is nácikat futtatni, még Esterházynál is súlyosabb alakokat újracsomagolni? Tényleg a nyilas Csáky hiányzott még a Nagy Szlovmgyar Nemzethy Pantheonból?

Az esemény kapcsán egyébként felvidek.ma hírportál cikke a kedvencem, amelyben az egyik márványtáblás helyezést elért versenyző leszármazottjától megkérdezték, “hogyan lehetne elérni, hogy a mai fiatalok megértsék annak tanulságát, miszerint magyar politikusokat azzal vádoltak meg, hogy fasiszta pártban tevékenykedtek”. Kérdezi az a magyar nyelvű hírportál, amelynek a szlovák fasizmust népszerűsítő futóbolondokat oszt meg, vezető anyagban.

Körbeértünk.