Már négy éve annak, hogy kifosztották a gellei nyugdíjas számláját, a vádlottak pedig szabadlábon

2024. február 12. - 07:00 | Régió

Immár négy éve annak, hogy eltűnt kb. 50 ezer euró az egyházgellei (Dunaszerdahelyi járás) nyugdíjas, B. László számlájáról, de nem egy klasszikus unokás csalás formájában, hanem a vád szerint a tudta nélkül, a posta akkori vezetője és szeretője összejátszása útján. Három évvel ezelőtt B. László menye vette észre, hogy eltűnt a pénz, a tárgyalás pedig másfél éve kezdődött, és most egyáltalán nem haladt előre.

Már négy éve annak, hogy kifosztották a gellei nyugdíjas számláját, a vádlottak pedig szabadlábon
A Dunaszerdahelyi Járásbíróság épülete (Fotó: Paraméter)

Az előző részek tartalmából:

  • 2020 januárjában 9 985 €-t, egy hónappal később 27 963,57 €-t, április végén pedig további 12 356,70 €-t utaltak át B. László postabanki számlájáról egy cég számlájára.
  • Az egész tranzakció kb. egy évig fel sem tűnt a családnak, ám mikor 2021 januárjában hírt adtunk arról, hogy a járási rendőrség lopással gyanúsította meg a nagymegyeri posta banki szolgáltatásokkal foglalkozó alkalmazottját, aki a gyanú szerint 74 ezer eurót emelt le a rábízott ügyfelek számláiról, az egyházgellei idős férfi családjának egyik tagja éppen emiatt nézett utána a számlaegyenlegnek. Ekkor derült ki, hogy a számlán több mint 50 ezer euró helyett csupán 1900 euró van.
  • Ezt követte a feljelentés, majd a nyomozás, a szálak pedig az egyházgellei posta akkor 28 éves vezetőjéhez, K. Kittihez vezettek. A rendőség őt és az akkor 42 éves F. Lajost gyanúsította meg tettestársként elkövetett nagy értékű lopással.
  • Az első tárgyalást 2022 júniusának végén tartották. A vád szerint a kliens hamisított aláírása szerepelt a dokumentumon, amellyel alátámasztották a pénzösszegek átutalását. Ugyancsak a vád szerint mindegyik átutalást egy fiktív számlával támasztották alá, melyet néhány nappal az átutalások végrehajtása elé datálva állítottak ki a bankszámlát használó dunaszerdahelyi cég nevére, mely az összegeket látszólag valamilyen takarítási munkákért hajtotta be a sértett B. Lászlón.
  • A dunaszerdahelyi cég számlája, amelyre a pénz megérkezett, egy olyan személyhez tartozik, aki fiatalkorú volt az átutaláskor, meghatalmazottként az édesapja, L. László kezeli.
  • A másik vádlott, F. Lajos L. László unokatestvére. A tárgyaláson felvázolt egy meglehetősen szövevényes meggyőzési folyamatot, ahogy ebbe az egészbe belekeveredett, majd épp arra célozgatott, hogy rossz személyt vádolnak a bűnténnyel, mivel az igazi tettest csupán tanúként kezelik az igazságszolgáltatási szervek. L. Lászlóra utalt.
  • A 2022 szeptemberi tárgyaláson megszólalt az említett cég ügyvezetője, Štefan K., ám minden szava arra utalt, hogy ő csak L. László strómanja, azaz fehér lova a cégnél, hiszen se nem ír alá annak nevében, se nem kezeli a céges számlát. Ugyanezen a tárgyaláson hallgatták meg a károsult idős úr menyét, akinek szavaiból pedig arra következtethetünk, hogy a bűncselekmény elkövetése idején B. László teljesen beszámítható volt, ergo esélytelen, hogy ő maga utalta volna át a pénzt úgy, hogy nem emlékszik rá. Emellett az is felmerült, hogy a két vádlottat – noha tagadták, hogy ismernék egymást – a bűntény elkövetése idején gyengéd szálak fűzhették egymáshoz.
  • Bírócsere miatt a büntetőper csupán 2023 júniusában folytatódhatott, és úgy tűnt, meg is torpan egy időre. A védelem ugyanis ragaszkodott a károsult meghallgatásához, vagy egy részletes jelentés kiállításához az egészségügyi állapotáról, ami miatt a meghallgatása nem valósulhat meg. És ahhoz is, hogy előbb hallgassák meg, mint az említett L. Lászlót, aki az egyik legfontosabb tanú a perben. L. László júniusban nem jelent meg a tárgyaláson.
  • L. Lászlót végül 2023 októberében hallgatták meg a tárgyaláson, aki rögtön cáfolta a vádlott F. Lajos által felvázolt verziót, tehát hogy ő rángatta volna bele a későbbi vádlottat az ügybe. L. László szerint éppen fordítva történt, és F. Lajos kereste meg őt azzal, hogy szüksége volna egy „tiszta” bankszámlára volt szüksége, valamint hogy L. László cége állítson ki számlát valamilyen munkálatok címén, amit a károsult B. László javára végeztek el, majd ezeket a számlákat tegyék be a cég könyvelésébe. Így is tett, amikor pedig megérkezett a pénz a számlára, azt szavai szerint többszöri alkalomra kivette és átadta F. Lajosnak, jutalomként 2 ezer eurót kapott.

A legutóbbi tárgyaláson az ügyész arra kérte L. Lászlót, a szövevényes lopási ügy egyik legfontosabb tanúját, belemenne-e a bíróság előtti szembesítésbe a vádlott F. Lajossal, unokatestvérével, mire ő igennel válaszolt. F. Lajos róla állítja, hogy lényegében helyette ül a vádlottak padján, mivel ő rángatta bele az ügybe. L. László legutóbbi vallomása viszont arra utalt, hogy F. Lajos lehet az 50 ezer eurós lopás értelmi szerzője.

Az előkészítő eljárás, tehát lényegében a nyomozás ideje alatt, 2021 novemberében egyszer már megtörtént a szembesítésük, a múlt péntekre kiírt tárgyaláson viszont F. Lajos megtagadta, hogy ezt megismételjék. Az ügyész végül a korábbi konfrontáció jegyzőkönyvének lényeges részleteit olvasta fel, ezekről viszont tulajdonképpen beszámoltunk már korábban. L. László vallomásáról a legutóbbi tárgyaláson, F. Lajos vallomásának felolvasásáról pedig még a tárgyalás elején, 2022 nyarán.

Ami a korábbi szembesítés jegyzőkönyvének felolvasásából esetleg még kiderült, hogy F. Lajos kérdőre vonta L. Lászlót, kifizeti-e az ügyvédi költségeit, miután ebbe „belerángatta”. L. László viszont az elejétől fogva tagadta, hogy ő rángatta volna bele.

Amit a másik vádlott, K. Kitty ügyvédje a tárgyaláson kifogásolt, hogy ennél a műveletnél nem volt jelen tolmács, az ügyész viszont ezt cáfolta.

Miután a szembesítés nem valósult meg, felolvastak még két további vallomást. Az egyik B. Tündéé volt, a károsult B. László menyéé, aki észrevette, hogy az idős gellei férfi számlájáról eltűnt a pénz, a tárgyaláson pedig rámutatott arra is, hogy a bűntény elkövetése idején a két vádlottat, K. Kittyt és F. Lajost gyengéd szálak fűzhetik egymáshoz, noha mindketten tagadják, hogy ismernék a egymást.

A másik vallomás pedig, amit felolvastak, Štefan K.-é, aki pedig annak a cégnek a bejegyzett ügyvezetője, amelynek a számlájára az állítólagosan ellopott pénz megérkezett. Vallomásából viszont inkább az derült ki, hogy ő maga csupán egy stróman, míg a céget L. László irányítja.

A mostani tárgyaláson érdemi előrelépés tehát ismét nem történt az ügyben, a következő viszont ígéretes e tekintetben. Beidézik ugyanis a gellei posta postásnőit, valamint azokat a személyeket, akik alátámaszthatják a két vádlott közötti viszonyt. Szóba került továbbá az írásszakértő meghallgatása is, aki a szakvéleményt állította ki azokról az aláírásokról, melyeket a vád szerint meghamisíthattak, hogy úgy tűnjön, B. László takarítási munkálatokat rendelt L. László cégétől.

A következő tárgyalásra újabb három és fél hónapot kell várni, azt ugyanis május 29-re tűzték ki.

(SzT)