Országos vásár Nemesócsán

2019. március 17. - 11:39 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok XVII.

Országos vásár Nemesócsán
Az előző részek:
Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász
Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az első szlovák lap Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin a francia császárnál
A Csallóközt sújtotta csapásokról

Déryné lucskos pástétoma
Shimmy, tangó, fox-blues

A Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíjegyesületének dunaszerdahelyi 331. számú fiókja a Pollák-féle vendéglőben tartotta meg alakuló gyűlését 1910. június 19-én. A központi szerveket Hipper Sándor titkár képviselte a tanácskozáson. A csallóközi szervezet tisztikara és választmánya a következő összetételben tevékenykedett: Steiner Adolf elnök, Tobl Ferenc alelnök, Wyberal József pénztáros, Steiner Salamon jegyző, Goldstein Lipót, Kertész Gyula, Pollák Ignác, Szaiff Lajos és Széher Vilmos ellenőrök, Bárki Ignác, Berger Vilmos, Fischer Dávid, Fleischmann Simon, Jedlicska László, Lőwinger Mihály, Pirovics Géza, Psentsik Bernát, Szaiff Kálmán, Széher Ernő, Vései Géza és Weiner Herman választmányi tagok, Anda Géza, Kuzsilek Miklós, ifjabb Marczell János, Skarba József, Steiner Dávid és Stekler Samu póttagok.

A kereskedelmi miniszter a közoktatásügyi miniszterrel egyetértőleg a dunaszerdahelyi iparos tanonciskola részére az 1909–1910. tanévre ezer korona segélyt engedélyezett.

A Dunaszerdahelyi Sport Egylet júniusban megtartott választmányi gyűlésén újabb hét tagot vettek föl soraikba, így a rendes tagok száma negyvenhétre nőtt, a pártolóké kilenc volt. A sporttelepen minden csütörtökön, illetve vasárnap teniszezni és kuglizni lehetett. A teniszezni akarók Petrovics István titkárnál jelentkezhettek. A tagoknak nem volt belépti díj, a hozzátartozók öt, az idegenek tíz koronát fizettek. „Rakettákat a tagok egy, a nem tagok két koronáért kaptak.” Az egyesület kerti mulatságot is szervezett.

Laub Lajos, Kirchknopf Ferenc bősi plébános unokaöccse, alsóvámosi plébános Dunaszentpálra neveztetett ki plébánosnak, helyébe adminisztrátor lett Bliesz Ádám egykori ekecsi káplán.

Nemesócsán július 12-én tartottak először országos vásárt. A helybeliek korlátokat, cédula- és mázsaházakat építettek ez alkalmomból.

A hatóságok a csallóközcsütörtöki állatvásárokon az állategészségügyi teendők ellátásával a somorjai járási állatorvost bízták meg addig, amíg a településen községi vagy körállatorvosi állást szerveznek.

Az érintett falvak lakóinak kérelmére a kereskedelmi miniszter engedélyezte a vereknyei vasúti meghállóhely bővítését.

Május hónapban Csallóközből egy ember vándorolt ki Amerikába, történetesen Püspökiből.

Lelkes Vince