Serédi Jusztinián hercegprímás a Csallóközben

Csallóközi lenyomatok XL.

Serédi Jusztinián hercegprímás a Csallóközben

Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek 1941. szeptember 13-án érkezett Dunaszerdahelyre. Fogadtatására kivonult az egyetlen csallóközi középiskola tanári testülete és ifjúsága. Az oktatók külön is „mély hódolattal tisztelegtek az ország első közjogi méltósága előtt”.

Másnap Őeminenciája főpapi tábori szentmisét celebrált a (reál)gimnázium udvarán, és kiosztotta a bérmálás szentségét az intézmény római katolikus növendékeinek. A főmagasságú bíboros részletes csallóközi programját még nem ismerjük. Az idő azonban megőrizte számunkra annak az üdvözlő beszédnek a szövegét, melyet dr. Szeliánszky Ferenc, az Érsekújvári Magyar Királyi Állami Pázmány Péter Gimnázium önálló hatáskörű dunaszerdahelyi tagozatának igazgatója mondott el a magyar főpap itt-tartózkodása alkalmával. S tette azt „a dunaszerdahelyi körzet pedagógusai nevében”. Részletek a Salutatio boni Patoris nostri! című köszöntőből:

„Dunaszerdahely és vidékének minden rendű és rangú pedagógusa – a fiatal gimnázium tanári testülete épp úgy, mint az öreg elemi iskolák tanítói – megilletődött lélekkel járulnak Eminenciád elé, hogy községünket és alázatos híveit kitüntető és áldást hozó ittlétekor minden nevelő által hangoztatott és vallott alázatos tiszteletadással, mély hódolattal tisztelegjünk a Szent Korona Országának első közjogi méltósága, az egész világot átjáró katolicizmus magyar Főpásztora előtt, egyben emelkedett lélekkel büszkén köszönthessük a non recuso laborem magasztos gondolatával és munkavállalásával a legmagasabb méltóságig emelkedett tudós paptanárát annak a nevelőrendnek, mely országépítő munkáját itt már ezer éve megkezdte. (...) De mi, a nevelés szerény vidéki napszámosai is érezzük, tudjuk és halljuk a történelem tanítását: A hatalmas Róma is akkor pusztult el, amikor elhagyta oltalmazó isteneit. Tudjuk és büszkén valljuk: minden emelkedett szellemű nevelőintézmény, de egyénileg is: minden jó nevelőnek is nemcsak hogy a legszorosabb kapcsolata van a vallásos neveléssel – hisz minden nevelő-oktató munkáját az emberi életben centrális helyzetű vallásra, annak testet-lelket acélozó erőforrásaira alapítja – hanem minden megnyilatkozását melegen át is hatja. (...) Mély hódolattal köszönjük Eminenciádnak, hogy kegyes látogatása során közvetlenül is érezhetjük a magyar bíborosok isteni igazságra vezérlő kalauzolásával az amor sanctus ihletét, hogy katolikus ifjúságunk legközvetlenebbül Főpásztorától kaphatja a mira Dei caritas kegyelem erejét: a Szentlélek segítő malasztját és így nyilvánosan is megvallhatja a mai nehéz időkben is Hildebert orációját: Totum Deus in te spero, Deus ex te totum quaero. (...) A dunaszerdahelyi körzet pedagógusai ezekkel a szerény gondolatokkal mély hódolattal köszöntik jó pásztorukat és imáikban az ég áldását kérve alázattal ajánlják kegyeibe szerény nevelőmunkájukat.”

Az előző részek: 

Jókai emlékezete

Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász
Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az első szlovák lap Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin a francia császárnál
A Csallóközt sújtotta csapásokról
Déryné lucskos pástétoma
Shimmy, tangó, fox-blues
Országos vásár Nemesócsán
Recseg, ropog a vereknyei vasúti fahíd
Alsónyárasdon gyilkolt a vörheny
Templomépítés Nagymadon
Főispán, plébános és lelkész beiktatása
Vásárút irodalmi kincsei
A keresztény szociálizmus szolgálatában
Hirtelen halál Nagyudvarnokban
Prelúdiumok sorozata az élet
Tüdővész elleni liga Dunaszerdahelyen
Egy öreg halász halála Bősön
Magyar papokat a magyarságnak
Harangszentelés Légen és Kulcsárkarcsán
Alistál hitközség rabbijai
Országos katolikus tanítói segélyalap a 19. század végéről
Százhetven évvel ezelőtt végezték ki az előpatonyi Petőcz Györgyöt
„Árajánlat a Szent György-templommal történendő munkákra”
Megbokrosodott lovak gázolták el a kisfiút
Kútba ugrott a nemeshodosi cselédlány
Halál sótörővel és vaslapáttal
Egyesültek az alistáli, a tőnyei és a felistáli tűzoltók

 

Lelkes Vince