Csallóköz elpusztult községei

Csallóközi lenyomatok LII.

Csallóköz elpusztult községei

Evlia Cselebe török világutazó Magyarországi utazásaim című művében (Karácsonyi Imre fordította magyarra) írja, hogy abban az időben (1664–1666-ban) a Csallóközben háromszáz község feküdt. „Ma alig van rajta kétszáz. A többi elpusztult” – szögezi le 1911-ben Baranyay József e táj nagy szerelmese. S mi pedig 2019-ben – bő egy évszázaddal a neves komáromi könyvtáros közlése után – ismeretterjesztő jegyzetünkben hozzátesszük, hogy ma a Csallóközben (1996 óta három megye határai szabdalják szét) a politikai községek száma nem éri el a százat.

A Baranyay-féle jegyzék „csupán” Komárom vármegye eltűnt, elpusztult településeit tartalmazza. „És ezeket az idők vihara mind elsöpörte a föld színéről. Némelyiknek emléke fennmaradt egy-egy dűlő, határrész vagy puszta nevében.” A kedves olvasó ellenőrizheti, hogy közössége krónikájában, emlékezetében élnek-é még az alábbi földrajzi nevek. Íme a lista:

Alsóasolc – az Ekecs melletti Aszódpuszta régi neve.

Alsó- és Felsőbök – lakói Aranyosra menekültek.

Andrásháza vagy Andráshida – az ekeli határban.

Asszonytelek – Aranyos mellett.

Árpa vagy Árpád – Bős határában.

Ásványtő – Néma mellett.

Bálványszakállas – a hasonnevű puszta helyén.

Benedekfalva – Ekel közelében.

Berény – Apácaszakállas szomszédja volt.

Békevár vagy Békavár – erődítmény Gúta mellett.

Bogyaháza – Lak és Bogya között terült el.

Bolyár – Ekecs mellett 1268-ban.

Böcs – Csicsó mellett.

Egyházastany – Nagytany mellett.

Erecs vagy Erecstő – Csicsó mellett.

Fűz – Patas közelében.

Haraszt – 1268-ban Tany szomszédtelepülése.

Kava – puszta Keszegfalu határában.

Kécs – Csicsó mellett.

Kisfüss – a mai Füss mellett.

Kisgúta és Ógúta – Gúta régebbi nevei.

Komáromfalva – a komáromi Sétatér helyén (1911).

Kulcsod – nem azonos a ma is létező csilizközi Kulcsoddal; Ekel, Bogya és Gellér között feküdt.

Lidér – ma puszta.

Lőgör – puszta Nemesócsa közelében.

Magla – Bogya mellett.

Márokháza – a mai tany-nemesócsai vasútállomás mellett fekvő falu.

Mártonfalva – Ekel határában.

Milértő – halászfalu Néma közelében.

Ontopa – puszta Aranyos mellett.

Örkény, vagy Új- és Óörke puszta az aranyosi határban.

Őrs – puszta Dunaújfalu közelében.

Ronka – Füss mellett.

Samud – Nemesócsa tájékán.

Samuel – Füss határában.

Szántó – Ekel határában.

Szentandrásfalva – a komáromi Szent András-templom környékén.

Szentgyörgy – a szimői határban.

Szentpál – puszta Aranyos és Újfalu táján.

Szovát – Gúta és Keszegfalu között.

Vitézárpa – Bős közelében.

Vízvár – a Vágduna mellett.

Vösztő – Nemesócsa határában.

Zelebeg – Bős és Patas között.

Aranyostelek – Aranyos mellett.

Cseneháza – Ekel mellett.

Csépánfalva – Kolozsnéma határában.

Derhida – Keszi szomszédságában.

Dobozfalva – Néma szomszédja.

Gég – Gúta és Bálványszakállas között.

Gesztre – Újfalu és Keszegfalu között.

Halas – Izsap mellett.

Lak – Néma és Csicsó között.

Mezőlak – Füss mellett.

Némalőrincülése – Néma táján.

Pinceháza – Ekel közelében.

Pogány – Bős határában.

Simándtelke – Néma és Keszi közt.

Vámos – Kulcsod vidékén.

Vámostelek – Nagymegyer környékén.

Baranyay József korában a következő csallóközi községneveket sem használták már: Nagycsicsó, Kiscsicsó, Nagyfüss, Egyházasnéma, Egyházasszakállas, Nemesbogya, Várbogya, Alsó- és Felsőszakállas, Úrnépnéma, Némanegyede, Rétközszakállas, Pusztaócsa, Nagygúta, Alsónemeslak, Felső- vagy Felaranyos, Alsóaranyos, Felkeszi, Györkkeszi, Nagyócsa, Nemesfüss, Vágközikeszi.

Lelkes Vince

 

Előző részek:

Mikor a koporsó megáll a sírban
Ne játssz a fegyverrel! 
Az ígéretek politikájának kora
Magyar köztársaság a Csallóközben
Aratóünnepélyek, templomi búcsúk ideje
Csallóközi gazdahírek 1910-ből
Neves dunaszerdahelyi zsidók
Jókai emlékezete
Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász
Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az első szlovák lap Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin a francia császárnál
A Csallóközt sújtotta csapásokról
Déryné lucskos pástétoma
Shimmy, tangó, fox-blues
Országos vásár Nemesócsán
Recseg, ropog a vereknyei vasúti fahíd
Alsónyárasdon gyilkolt a vörheny
Templomépítés Nagymadon
Főispán, plébános és lelkész beiktatása
Vásárút irodalmi kincsei
A keresztény szociálizmus szolgálatában
Hirtelen halál Nagyudvarnokban
Prelúdiumok sorozata az élet
Tüdővész elleni liga Dunaszerdahelyen
Egy öreg halász halála Bősön
Magyar papokat a magyarságnak
Harangszentelés Légen és Kulcsárkarcsán
Alistál hitközség rabbijai
Országos katolikus tanítói segélyalap a 19. század végéről
Százhetven évvel ezelőtt végezték ki az előpatonyi Petőcz Györgyöt
„Árajánlat a Szent György-templommal történendő munkákra”
Megbokrosodott lovak gázolták el a kisfiút
Kútba ugrott a nemeshodosi cselédlány
Halál sótörővel és vaslapáttal
Egyesültek az alistáli, a tőnyei és a felistáli tűzoltók