„Ki jót tesz, boldog lesz!”

2019. szeptember 8. - 16:17 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok LIII.

„Ki jót tesz, boldog lesz!”

Polgári iskolai találkozót tartottak Somorján 1925. június 28-án. Az ünnepélyről az egykori osztálytársak egyike, Pollágh Géza számolt be részletesen a Csallóközi Hírlap hasábjain.

Az intézmény tornatermében Trnadl János igazgató üdvözölte az egybegyűlteket. A diákok nevében Baráth József köszönte meg a tanári kar munkáját, majd így folytatta: „Mi, kik nehéz időket élünk, kik nyelvünket csak szűk körökben használhatjuk, jólesik az a gondolat, hogy egy érzés ismét összehozott bennünket. Addig míg az iskola padjai között ültünk, nem gondoltunk az élet viharjaira, de ma, mikor érettebb fővel nézünk célunk elébe, látjuk csak a különbséget a harc, az élet harca és a tanulás között. – Mi nem produkálni jöttünk magunkat, minket a szív, az érzés, a nemzeti eszme hozott össze. Annak a kitartó és önzetlen munkának a gyümölcse, melyet tanáraink érdekünkben fejtettek ki. Akkor még nem értettük meg tanáraink intő szavát, nem tudtuk megérteni azokat az életigazságokat, melyeket fegyver gyanánt adtak a kezünkbe a kegyetlen élettel szemben. Most már tudjuk, mit jelent a bölcs mondás: „Non scholae sed vitae discimus!” (Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk!) vagy az: „Szeresd hazádat és dolgozz, míg erőd bírja!”.

Beszéltek még Farkas Gyula tanár, továbbá Bucsuházy Sárika és Nemes Imre találkások. A hivatalok képviseletében dr. Hollovich járási főnök vett részt az összejövetelen.

A növendékek a szép nap emlékét megörökítették az iskola 100 éves krónikájában.

A délutáni mulatság részeként a fiúk szépségversenyt rendeztek. A beszámoló szerint a győztesek a következő lányok lettek: 1. Schuszter Editke (Német-Sook) 710 szavazattal (díja egy gyönyörű virágkosár volt); 2. Frankl Stefike (Somorja) 335 szavazattal (egy nagy doboz bonbon); 3. Szlemka Irmuska (Somorja) 195 szavazattal (egy sampánia-készlet). „A találkozó úgy erkölcsileg, mint anyagilag jól sikerült.” A tiszta jövedelem a somorjai menház javára fordíttatott.

A korabeli „diákbeszámoló” a következő sorokkal zárul: „A mulatság bevégeztével a rendezőség bevonult az Elite kávéházba, hol megtörtént az öt év múlva bekövetkezendő találka rendezőinek megválasztása. Ez úton mondok köszönetet a vidéki és helybeli vendégeknek megjelenésükért és támogatásukért, különösen Szmrtnik Árpád és Baráth András uraknak önzetlen fáradságukért. A szegényeknek a nekik eljuttatott összegért nem volt több szavuk csak ennyi: >Ki jót tesz, boldog lesz!<”

Lelkes Vince

Előző részek:

Mikor a koporsó megáll a sírban
Ne játssz a fegyverrel!
Az ígéretek politikájának kora
Magyar köztársaság a Csallóközben
Aratóünnepélyek, templomi búcsúk ideje
Csallóközi gazdahírek 1910-ből
Neves dunaszerdahelyi zsidók
Jókai emlékezete
Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász
Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az első szlovák lap Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin a francia császárnál
A Csallóközt sújtotta csapásokról
Déryné lucskos pástétoma
Shimmy, tangó, fox-blues
Országos vásár Nemesócsán
Recseg, ropog a vereknyei vasúti fahíd
Alsónyárasdon gyilkolt a vörheny
Templomépítés Nagymadon
Főispán, plébános és lelkész beiktatása
Vásárút irodalmi kincsei
A keresztény szociálizmus szolgálatában
Hirtelen halál Nagyudvarnokban
Prelúdiumok sorozata az élet
Tüdővész elleni liga Dunaszerdahelyen
Egy öreg halász halála Bősön
Magyar papokat a magyarságnak
Harangszentelés Légen és Kulcsárkarcsán
Alistál hitközség rabbijai
Országos katolikus tanítói segélyalap a 19. század végéről
Százhetven évvel ezelőtt végezték ki az előpatonyi Petőcz Györgyöt
„Árajánlat a Szent György-templommal történendő munkákra”
Megbokrosodott lovak gázolták el a kisfiút
Kútba ugrott a nemeshodosi cselédlány
Halál sótörővel és vaslapáttal
Egyesültek az alistáli, a tőnyei és a felistáli tűzoltók